MCC-NTP SCC

Versenykiírás

A 2024- es verseny főtémája az innovatív hulladékgazdálkodás (innovative waste management) annak egyes problémái, megoldási és fejlesztési szempontjai, illetve a hulladék energiaforrásként való felhasználása, az energiafüggetlenség növelése.

A témáról röviden

Magyarországon jelenleg a hulladék kb. 25%-a, 5 millió tonna kerül évente lerakásra, de az anyagában hasznosított hulladékokat sem feltétlenül a leghatékonyabb módon kezelik. Ez számos szempontból (környezetvédelem, területhasználat stb.) rendkívül előnytelen, ezen kívül kiaknázatlan energiaforrás is. Országunk 2035-ig vállalta, hogy ezt az arányt 10% alá csökkenti, így nagy a szükség az innovatív megoldásokra.

A pályázati anyagnak ki kell térnie egy hulladékgazdálkodási probléma innovatív megoldására gyakorlati vagy társadalmi úton, a megoldás helyének, az érintett hulladék(ok) fajtájának, a környezetre gyakorolt hatásának, a megoldás előnyeinek és kivitelezésének részletezésével.

Arra hívjuk a versenyzőket, hogy akár a főváros/megyeszékhely és vonzáskörzete (1. kategória), akár valamely járásszékhely (de nem megyeszékhely) és vonzáskörzete (2. kategória) kapcsán keressenek innovatív megoldásokat – a felsorolt, vagy valamely önállóan felvetett problémára. A megoldás során elsősorban a következő szempontokat kell érvényre juttatni (nem sorrendben):

  • megvalósíthatóság
  • hozzáférhetőség
  • költséghatékonyság
  • időhatékonyság
  • a hulladékteher csökkentése
  • környezetbarát működés
  • energiafüggetlenség növelése
  • élhetőség és minőség.

A 2024-es Smart City versenyre ehhez hasonló megoldásokat várunk a jelentkezőktől, amelyeket aztán szakmai oldalról érkező segítőinkkel megvizsgálnak, kibontanak, elemeznek, kidolgoznak, és végül az elkészült tanulmányokat a döntő szakmai zsűrije előtt prezentálják. 

Jelentkezési feltételek

A versenyre való nevezésnek feltétele az előzetes regisztráció. Mindazonáltal mind a regisztrációnak, mind a feladatok beküldésének határideje: 2024. 03. 31. 23:59

Milyen díjakért szállhattok versenybe?

Főváros vagy megyeszékhely és vonzáskörzete kategória 1. díj:

600.000 Ft értékű nyeremény

Járásszékhely és vonzáskörzete kategória 1. díj:

600.000 Ft értékű nyeremény

Határidő:

2024. március 31. 23:59

I. Online forduló

A regisztrációt követően a regisztráltak megkapják az online forduló feladatát, amely egy fiktív kormányzati fejlesztési program keretében megvalósuló, a hulladékgazdálkodáshoz köthető pályázathoz kapcsolódik. A fordulóban bármilyen ötletet szívesen várunk, amely eleget tesz a formai- és témakövetelményeknek, valamint valós implementációs lehetőségekkel rendelkezik a magyar smart city – smart environment környezetben. A pályázatkiírók két kategóriában várnak megoldási javaslatokat: 

I. Budapest vagy megyeszékhelyek és vonzáskörzeteik

II. 5000 főnél kisebb lélekszámú települések 

A feladat pontosan egy kategória kiválasztása és megoldási terv kidolgozása a megadott szempontok és értékelési kritériumok figyelembevételével. A javasolt problémák ötletadók, a pályázatok irányulhatnak ezek megoldására, vagy akár új, saját problémafelvetés megoldására is. Ebben az esetben értékeljük a problémafelvetés valódiságát, súlyát, kreativitását.

A feladatban a megadott szempontok közül minél többet és minél nagyobb mértékben érvényre kell juttatni. Nem szükségszerű azonban minden szempont érvényre juttatása (pl. a megvalósíthatóság keretein belül nem szükséges a relatív költséghatékonyság, ha a projekt több más szempontot érdemben érvényesít, fejleszt).

A kategóriák természetesen külön-külön, szakmai zsűri által lesznek értékelve, az alább jelzett szempontok szerint. 

Értékelési szempontok az online forduló során: 

Az értékelési szempontok hat, jól elkülöníthető kritériumot fogalmaznak meg: 

● Logikai kritérium:

A választott témához kapcsolódó adatok, vonatkozó trendek megfelelő elemzése, majd a meghatározott feltevések alapján reálisan megvalósítható következtetések, konklúziók megállapítása.

● Komplexitási kritérium:

Több különböző megoldási javaslat integrálása, bemutatása, a szegmenshez tartozó összes kérdésre való reflektálás.

● Megvalósíthatósági kritérium:

Az ötlet valódi implementációs lehetősége az időkorlát és pénzügyi keret figyelembevételével, kiemelt figyelmet szentelve a költségbecslésnek és ütemezési munkatervnek.

● Hatáskritérium:

Meglévő problémák és megoldások hatásainak részletes feltérképezése.
 

● Kreativitási/Innovációs kritérium:

A kidolgozott megoldások újszerűsége.

● Prezentációs kritérium:

A beadott prezentáció strukturális és esztétikai minősége. 

Fontos, hogy a megadott költségkeret és időintervallum felfelé rugalmatlanok, azonban teljes kihasználásuk nem kötelező. 

Az online forduló érvényességéhez a csapatnak fel kell töltenie a (back-up slideok nélkül) maximum 15 diából álló prezentációját PDF formátumban a verseny honlapjára a választott kategória feltüntetése mellett. 

Határidő: 2024. március 31.

Okos mobilitás
Okos életkörülmények
Okos gazdaság
Okos vásárlás
Okos környezet
Okos lakosság

Mentoring időszak

Az online forduló eredményeinek kihirdetése után a döntőbe jutott csapatok az SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala), valamint a Mathias Corvinus Collegium, illetve Neumann Technológiai Platform jóvoltából csapatra szabott mentorálás részesülnek.. Ezt megvalósítandó, minden csapat mellé egy, az adott ötlet területéhez legjobban értő mentort sorolunk. A szakmai mentor feladata a kérdések megválaszolása és az ötletek további finomításának segítése a mentoring időszakban, azaz az online forduló eredményének kihirdetése és a döntő időpontja között. Ezen kérdéseket és a pontos időpontokat a mentorral való kapcsolatfelvétel során egyeztethetitek. Kérjük, hogy a mentorokat adminisztratív kérdésekkel ne zavarjátok, azokra nem fognak tudni válaszolni. Ilyen esetekben kérjük, hogy a honlapon található pontos email-címünkre (smartcity@mcc.hu) küldjétek kérdéseiteket és kapcsolattartónk keresni fog benneteket a megoldással.
A prezentációk sikeressége érdekében a mentoring időszak alatt minden döntőbe jutott csapatnak lehetősége lesz különböző online szakmai előadásokon részt venni, amelyek a döntő témakörét járják majd körül. A workshopokon való részvétel a csapatok számára nem kötelező, azonban ajánlott azok relevanciája miatt.

Dátum:
2020. november 6-7.
2020. november 13-14.

Elődöntő

Az online fordulóból továbbjutott csapatokat emailben értesítjük, majd ezt követően lehetőségük lesz részt venni a döntőre felkészítő két, opcionális mentoring hétvégénken a következő menetrend szerint:

Mentoring hétvége #1*

Dátum: 2020. november 6-7.

Az elődöntő hétvégéjén lehetőségetek nyílik:

Ezen a hétvégén lehetőségetek nyílik neves szakemberek online előadásait meghallgatni az okos város hat szegmenséhez kapcsolódóan. Az itt megszerzett tudás nagy segítség lehet a döntő kihívásainak sikeres abszolválásában. programunkon

Mentoring hétvége #2*

Dátum: 2020. november 13-14.

A döntő hétvégéjén ismét lehetőségetek nyílik:

Ezen a hétvégén mentoraink elsősorban prezentációs és retorikai készségeitek fejlesztésére, valamint az ötletek gyakran problémás pénzügyi dimenziójára, pénzügyi tervek készítésére fektetik a hangsúlyt. Ezen felül kihirdetésre kerülnek az egyes csapatoknak a döntőre dedikált második szegmensek is, valamint bemutatkoznak szervezőink, szponzoraink. programunkon

* A mentoring hétvégéken a részvétel nem kötelező, teljesítésük az értékelést nem befolyásolja,valamint   a   döntő   szempontjából   fontos   információkat   (pl.   második   szegmens)   egyéb csatornákon is a versenyzők rendelkezésére bocsátjuk.

Dátum:
2020. november 6-7.
2020. november 13-14.

Elődöntő

Az online fordulóból továbbjutott csapatokat emailben értesítjük, hogy lehetőségük lesz részt venni az elődöntőben. Ez a következő 3 szakaszból áll majd:

1. Brainstorming

– Dolgozzatok együtt egy tőletek különböző területet kidolgozó csapattal

– Mutassátok be egymásnak megoldásaitokat

– Keressetek integrációs lehetőségeket

– Válaszoljatok a feltett kérdésekre

2. Challenge

– A csapatotok önállóan válaszoljon az integrációs pontokat érintő kérdésekre – Vizsgáljátok felül ez alapján az online fordulóban létrehozott megoldási javaslatotokat

3. Prezentáció

– Készítsetek bemutatót a nap során alkotott integrált megoldásotokról
– Támaszkodjatok az online fordulóban alkotott ötletetekre
– Adjátok elő őket a zsűrinek

Mentoring hétvége #2

Dátum: 2020. november 13-14.

A döntő hétvégéjén ismét lehetőségetek nyílik:

– Szakemberek előadásait meghallgatni a döntőhöz kapcsolódó témákban

– Fejleszteni előadói készségeiteket

– Részt venni csapatépítő programunkon

2024 április 12.

Döntő

2024. április 12-én a csapatok előadják integrációs tervezetüket a szakmai zsűrinek egy 15 perces prezentáció formájában, amelyet egy 5 perces Q&A követ a szakmai zsűri részéről.

1. Workshop

A döntő napján az ötletek kidolgozását további szakmai előadások fogják segíteni, amelyeken a részvétel fakultatív, de erősen ajánlott. Meghívott vendégeink mind rangos hazai környezetből érkeznek, és az ötleteitekre szabott prezentációval próbálják meg segíteni a kidolgozást, még jobbá tenni a terveiteket.

2. Kidolgozás

Ezt követően a csapatoknak lesz lehetőségük eddig elkészített prezentációjuk véglegesítésére, ötletük teljes működési elvével, annak más területekere gyakorolt hatásainak vizsgálatával, valamint az implementációs lehetőségeivel. Az elkészült munkát a döntő napján kell benyújtani. A csapatok a mentoring időszakban elhangzottak, a szakértői ajánlások, valamint a döntőt megelőzően kidolgozott ötletük alapján teljes integrációs tervet készítenek. Ennek tartalmaznia kell az ötletek működési elveit, azok hatásait más területekre, valamint az implementációs lépéseket is. 

3. Prezentáció

2023. március 31-én a csapatok előadják integrációs tervezetüket a szakmai zsűrinek egy 15 perces prezentáció formájában, amelyet egy 5 perces Q&A követ a szakmai zsűri részéről. 

A helyszíni fordulókon elektronikus eszközök használata engedélyezett. 

A pályázatok, illetve az élő fordulók értékelését szakmai zsűri és a támogató szervezetek delegáltjai végzik. 

A változtatás jogát fenntartjuk.

Networking záróprogram

A végső megmérettetést megelőző héten lehetőségetek nyílik:

– Záróeseményünkön megismerkedhettek a zsűrivel és a meghívott vendégekkel, vállakozókkal, cégekkel és állami képviselőkkel

-Részt vehettek élményprogramunkon

Támogatóink

mcc-logo-2